Mreženje

Naj mreženje ob zaključku projekta Posodobitev gimnazijskih programov v splošnih gimnazijah poskrbi za nove ideje v prihodnosti.

Mreženje samo po sebi ni dobro ali slabo, je le sredstvo za krepitev odnosov. Pripomore k naši informiranosti, izmenjavi idej, vzpostavljanju, krepitvi in ohranjanju odnosov, kar je v mrežnih povezavah, kot je Konzorcij splošnih gimnazij, izjemnega pomena.

Kvalitetno mreženje se zgodi, ko točno vemo, kaj želimo. Konzorcij splošnih gimnazij strategijo in ustrezni fokus ima. Njegovo delovanje v prihodnosti bo z okrepljenimi odnosi prineslo novo dodano vrednost našemu skupnemu nadaljnjemu delu.

Mreženje ob kostanjih in moštu

Četrtek, 16. 10. 2014, med 20.00 in 22.00

Jedilnica in terasa Gimnazije Ptuj
 

Kosilo, mreženje in evalvacija

Petek, 17. 10. 2014, med 13.30 in 16.00

Avla Gimnazije Ptuj