Cilji projekta

Usmeritev

Šolsko delo je bilo skozi projekt Posodobitev gimnazijskih programov v splošnih gimnazijah v prvi vrsti usmerjeno na dijake, usmerjalo pa se je tudi k sistematičnemu profesionalnemu razvoju učiteljev in poskusu oblikovanja sistemskih rešitev, s čimer se je povečevala dodana vrednost projekta, avtoregulativnost šol.

Doseganje ciljev

Vse šole so tako sledile ciljem, kot so fleksibilna organizacija učnega procesa, sodelovalno/timsko poučevanje, intenzivnejše in funkcionalnejše vključevanje IKT v program, nadaljnji razvoj koncepta OIV, spremenjen način izvajanja nekaterih predmetov, uvedba državljanske vzgoje v okviru OIV ter uvajanje posodobljenih učnih načrtov. Pri doseganju ciljev pa je potrebno izpostaviti dejstvo, da so posamezne šole cilje zasledovale in dosegale v okviru svojih finančnih načrtov oz. sredstev, ki so jim bila na razpolago.