Splošno

Konzorcij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za obdobje od 2008 do 2014 razpisalo projekt Posodobitev gimnazijskih programov, v katerega je vključenih 56 slovenskih gimnazij, ki skupaj tvorijo Konzorcij splošnih gimnazij. Poslovodeči konzorcijski partner v projektu je Gimnazija Ptuj, ki je skupaj z MIZŠ finančno in vsebinsko vodila in koordinirala projekt.
 

Strokovna skupina

Vodja projekta je ravnateljica Gimnazije Ptuj Melani Centrih, strokovni vodja Slavica Bratuša, koordinatorica Nuša Slivnjek in koordinatorica vsebinskega dela Nataša Kostanjevec. Pomočnici koordinatorice sta Janja Kafel in Maja Ropič.
 

Izvršni in nadzorni odbor

O vseh pomembnejših vprašanjih Konzorcija splošnih gimnazij odloča Izvršilni odbor Skupnosti gimnazij, ki je v Konzorciju opravljal tudi nalogo Nadzornega odbora. Odbor sestavlja devet ravnateljev splošnih gimnazij.
 

Projektni in šolski razvojni timi

Projekt Posodobitev gimnazijskih programov je zasnovan na partnerskem pristopu in šole s svojim vodstvom, z učitelji vseh predmetov, s projektnimi timi in šolskimi razvojnimi timi načrtujejo izvajanje projekta tako na ravni šole kot v okviru Konzorcija splošnih gimnazij.